Over De Binnenplaats

De Binnenplaats is een gezondheidscentrum waar meerdere zelfstandig gevestigde professionals nauw met elkaar samenwerken.

Bij De Binnenplaats weten we dat psychische klachten invloed hebben op het lichaam. En andersom beïnvloeden lichamelijke beperkingen maar al te vaak iemands gemoedstoestand. Deze klachten worden meestal los van elkaar gezien, maar wij geloven dat we onze cliënten beter en structureler kunnen helpen als we naar de mens als geheel kijken, en daarin ieder vanuit ons specialisme samenwerken.

In onze behandeling streven we naar inzicht, acceptatie en groei. Groei in de zin van een voortdurende ontwikkeling waarbij we geloven in het zelfhelend vermogen van ieder mens. Bij afnemende lichamelijke en/of psychische gezondheid kan groei ook in het teken staan van acceptatie en zingeving. Onze ambitie is dat onze cliënt vertrouwen heeft in zijn mogelijkheden en zelf weet wat hij nodig heeft om met voldoening te leven.

Onze kracht is dat we elk over de grenzen van ons eigen vak heen kijken en samen verbindingen leggen tussen lichamelijke en psychische klachten. We laten cliënten zelf ervaren welke impact een situatie of probleem heeft op zijn lichaam en psychische gesteldheid. Vanuit bewustwording ontstaat ruimte voor acceptatie en nieuwe ervaringen.

Onze kernwaarden:

  • Aandacht. We nemen de tijd om te luisteren naar wie iemand in wezen is en waar iemand op vastloopt.
  • Gelijkwaardigheid. We vertellen niet hoe iemand moet veranderen, maar staan naast een cliënt en laten hem zelf ervaren hoe het is en hoe het anders kan.
  • Groei. Onze ambitie is groei te helpen bevorderen waarbij mensen steeds nieuwe ervaringen kunnen opdoen.
  • Verbinding. We kijken over de grenzen van ons eigen vak heen en vinden elkaar in het ervaren van de mens als een geheel.
  • Transparantie. We geven duidelijk aan wat iemand kan verwachten, wanneer en bij wie.