Preventie

De Binnenplaats pleit al jaren voor preventief denken in de zorg: liever deskundige hulp inzetten om ziekte te voorkomen, dan specialisten nodig hebben om ziektes te behandelen.

Dit sluit goed aan bij een ander uitgangspunt van De Binnenplaats: Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid gaat uit van zes dimensies die van invloed zijn op het leven. Naast lichamelijke en mentale aspecten, zijn ook zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren belangrijke factoren.

Positieve Gezondheid gaat over al die aspecten van het leven op de lange termijn. Het gaat dus niet alleen over doelen op korte termijn, zoals afvallen, minder stress of beter slapen, maar om een groeiend bewustzijn van eigen regie op veerkracht en welbevinden.

We stellen ons vragen als: wat is voor mij belangrijk als het aankomt op mijn gezondheid? Wat zou ik willen veranderen? En wat kan een eerste stap zijn? Zo ben je zelf bezig met het vergroten van je gezondheid met behulp van Positieve Gezondheid. (Bron: Instituut voor Positieve Gezondheid).

De Binnenplaats werkt aan preventie door in behandelingen en cursusaanbod aandacht te besteden aan:

  • Mindfulness
  • Voeding
  • Beweging
  • Lotgenotencontact
  • Onderwijs en educatie