Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) is er voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag. Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. Al spelend en bewegend doet het ervaringen op, leert het voelen, wordt zich bewust van het eigen lichaam en zichzelf en leert zichzelf, de ander en de wereld steeds beter kennen en begrijpen. In een ideaal scenario voelt het kind zich veilig, krachtig en ontspannen, gaat het vanuit vertrouwen het contact met anderen aan en durft het zichzelf te zijn en zichzelf te laten zien.

Soms kunnen kinderen en ouders wel wat steun gebruiken in deze ontwikkeling. De therapeut zet spelen en bewegen in als belangrijkste instrumenten in het ervarings- en lichaamsgericht werken kinderen. PMKT helpt het kind spelenderwijs zichzelf beter te leren kennen, spanningen te reguleren, emoties te uiten (en verwerken), sociale vaardigheden te ontwikkelen, zichzelf te sturen en nieuwe gedragspatronen te ontdekken.

Het kind kan oude patronen vervangen door nieuwe ervaringen die vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling en het verdere leven. Samenwerking met ouders en anderen in de leefomgeving van het kind zorgt ervoor dat het kind en ouders na verloop van tijd in vertrouwen en op eigen kracht verder kunnen.

Psychomotorische Kindertherapie bij De Binnenplaats: