Mindfulness Based Stress Reduction

 

Mindfulness betekent “met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel over te hebben”. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert je om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van je gedachten, gevoelens en emoties.  Mindfulness leert je ook om vanuit een heldere, bewuste aanwezigheid te functioneren. Mindfulness bied je een keuze. Laat je je meevoeren door de automatische piloot, het oude patroon van denken en doen? Of kun je dit moment bewust en verstandig beantwoorden?

Mindfulness gaat ook over vaker bewust zijn, een mildere blik. Je kunt je grenzen beter bewaken. Je vangt stressprikkels beter op en je gaat anders om met je gedachtenpatronen. En……mindfulness is niet moeilijk. Het kan door iedereen worden geleerd.

Voor wie geschikt?

Ontwikkelaar Jon Kabat-Zinn zegt hier zelf over: .”Ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet gebaat zou zijn bij meer mindfulness in zijn leven”. Dit programma is  geschikt voor iedereen. Iedere volwassene, oud of jong, met of zonder klachten is welkom en kan ervan profiteren. Redenen voor mensen om deel te nemen aan dit programma zijn bijvoorbeeld: beter voor jezelf willen zorgen, je geestelijke en lichamelijke welzijn willen ondersteunen, willen leren om met meer aandacht in het hier en nu te zijn, willen leren om effectiever om te gaan met stress, spanningen, vermoeidheid, onrust, piekeren. Kortom, iedereen is van harte welkom om van dit programma te profiteren. Veel mensen die de training gevolgd hebben vertellen beter gebruik te kunnen maken van hun vermogen om vanuit kracht en wijsheid om te gaan met alles wat zich in het leven voordoet,

Inhoud van de training

De MBSR wordt ook wel ‘de achtweekse’ genoemd. Het is een programma met een vaste opbouw en vaste onderdelen, dat inmiddels als ruim 30 jaar bestaat en waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen.

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een stilteavond. In de bijeenkomsten wordt geoefend met verschillende meditatietechnieken zoals de zitmeditatie, de mindfulness yoga, de loopmeditatie en de lichaamsscan. Ook wordt er van gedachten gewisseld over de ervaringen met de verschillende oefeningen. Draag gemakkelijke zittende kleding met warme sokken of pantoffels tijdens de training.

Daarnaast worden de meditatie- en yogaoefeningen thuis voortgezet met behulp van ingesproken oefeningen. In een bijbehorend werkboek staan verschillende oefeningen beschreven voor het toepassen van aandacht in het dagelijks leven. Ervaring leert dat thuis oefenen van belang is voor de effectiviteit van de training (ongeveer 45 minuten per dag zorgzame aandacht en tijd voor jezelf creëren). Regelmaat geeft resultaat.

De training van 9 bijeenkomsten leert je om bewuster stil te staan bij je ervaringen en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzes. Op een bijzondere manier leer je om te gaan met oude gedragspatronen (gewoontes) die je soms in de weg zitten.  Hierdoor kun je  effectiever omgaan met stress en de wisselvalligheden van het leven.

Wat kun je verwachten?

Er zijn 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5  uur, waarin de trainer met de groep een aantal oefeningen doorneemt en na afloop bespreekt. Een aantal van deze oefeningen krijg je vervolgens mee, om thuis verder te oefenen. Het thuis oefenen vraagt ongeveer 45 minuten per dag. In een werkmap en de ingesproken oefeningen ontvang je  verdere toelichting over de thema’s en de oefeningen.

De totale training bestaat uit 8 bijeenkomsten (8 opeenvolgende avonden) en 1 stilteavond of stiltedag. Voorafgaand is er een telefonische intakeprocedure. De groep bestaat uit maximaal 10 personen. Daarnaast wordt er gevraagd om dagelijks 45 minuten thuis te oefenen.

De training start bij voldoende deelnemers.

Data september 2020:

  • dinsdag 8, 15, 22, 29 september
  • dinsdag 6, 13, 27 oktober
  • dinsdag 3 november
  • stiltedag zaterdag 31 oktober of zondag 1 november

Tijd: Dinsdagavond 19.30- 22.00 uur

Kosten: €395,00 Euro, inclusief materiaal en BTW, voor zakelijke deelnemers kost de training €495 ex. BTW.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u de website van trainster Carolien Aarnink bekijken, haar bellen op 06-3011 1290. Of De Binnenplaats bellen op 06-13306049 of mailen naar: info@binnenplaats-ede.nl.  

Vergoedingen

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden een (deel van de kosten van de) MBSR-training. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Werkgevers

Steeds meer werkgevers zijn bereid (een deel van) de kosten te vergoeden. Dit gaat meestal uit het potje ‘Persoonlijke ontwikkeling’ of ‘Ziekteverzuim’ of ‘Ziektepreventie’. Daarbij is het belangrijk om goed te motiveren waarom de training MBSR positief kan bijdragen aan jouw functioneren. Zit je in de ziektewet is het aan te raden om over het volgen van de training MBSR in gesprek te gaan met de bedrijfsarts.

UWV – Heb je een uitkering kun je in gesprek gaan met het UWV over gedeeltelijke betaling van de kosten. Belangrijk is om goed te motiveren hoe de training MBSR kan bijdragen aan het (sneller) vinden van werk en het goed blijven functioneren in een baan.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.