Druk Druk Druk

Drukdrukdruk:

Een groep voor ouders en hun drukke kind.

Voor wie?

Deze groep is bedoeld voor ouders en hun kind van 5 t/m 8 jaar. Het gaat om kinderen die prikkelgevoelig, snel afgeleid, en vaak snel gespannen en boos zijn. De ouders ervaren de kinderen vaak als ‘moeilijk bereikbaar’. Dit leidt regelmatig tot oplopende spanning en onbegrip tussen ouders en kind.
Doel is te komen tot meer rust en aandacht in de omgang tussen ouder en kind. Daarnaast gaan de ouders hun kind helpen de grip op zichzelf te vergroten, makkelijker met gevoelens zoals frustratie om te gaan, en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Door wie?

Eliane de Beer, GZ-psycholoog/psychotherapeut, gespecialiseerd in spel.

Hoe gaan we dat doen?

In acht wekelijkse sessies gaan we met een groep van maximaal 6 ouders met hun 6 kinderen werken aan afstemming op elkaar, concentratie, lichaamsbewustzijn, prikkelverwerking en greep op de motoriek. We gaan samen met de ouders – aandachtig – kijken naar het gedrag van het kind en de reactie van de ouder er op. We doen dit op een speelse, positieve manier tijdens spelvormen en bewegingsopdrachten.
Naast de acht ouder-kindsessies zijn er twee sessies met alleen de ouders, om de voortgang te bespreken en met elkaar inspiratie op te doen. Ook wordt aandacht besteed aan het goed voor jezelf zorgen als ouders. Waar nodig kunnen ouders ook voor zichzelf afspraken maken met één van de behandelaren bij “De Binnenplaats”.
Daarnaast kan voeding invloed hebben op het functioneren van prikkelgevoelige kinderen. In de training besteedt voedingsdeskundige Grietje Tammenga aandacht aan deze relatie tussen voeding en gedrag. Indien gewenst kunnen individuele afspraken worden gemaakt met haar.

Wat is verder belangrijk?

• De training start bij voldoende aanmeldingen, op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.45 uur.
• De training vindt plaats in de groepsruimte van “De Binnenplaats” in Ede
• Voor de continuïteit is het van belang dat steeds dezelfde ouder meekomt naar de training.
• Vergoeding door de zorgverzekering is mogelijk.
• Gemakkelijk zittende kleding is gewenst.
• Aanmelding voor graag via e-mail, in verband met intake en screening.

Meer info?

Vindt u dit iets voor u en uw kind? Hebt u vragen over het programma of over kosten?
Of bent u verwijzer en wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact op met een van ons:Eliane de Beer 06-51829895 eliane@binnenplaats.nl

Reacties zijn gesloten.